Status
Ikke påmeldt
Pris
Stengt
Kom i gang
Dette kurset er stengt

Velkommen til økonomikurs for ikke-økonomer

Kurset er for deg som er attestant eller anviser i en kommune.

Kommuneloven kapittel 25 gir kommunedirektøren ansvaret for god internkontroll i kommunen. Dette kurset bidrar til at kommunen oppnår egne mål og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Kurset gir kommunedirektøren et verktøy til å øke kompetansen på de som forplikter kommunen økonomisk.

Det er forskjeller fra kommune til kommune, men kursdeltakerne skal sitte igjen med mer forståelse på hva det er viktig å tenke over når du kjøper varer og tjenester på vegne av kommunen. Når du vet hva du lurer på, vil det være lettere å stille spørsmål til økonomiavdelingen, og få tak i deres lokale kontoer og momskoder.

Kurset er inndelt i moduler med tilhørende leksjoner. Det er videoforelesninger (opptak) og du får tilgang til kursdokumentasjonen i PDF-format. Hver modul avsluttes med en quiz.