Økonomkurs for ikke-økonomer

Nettkurs for de som er attestant eller anviser i en kommune eller fylkeskommune.

Økonomikurs for ikke-økonomer

Kommuneloven kapittel 25 gir kommunedirektøren ansvaret for god internkontroll i kommunen. Dette kurset bidrar til at kommunen oppnår egne mål og at innbyggerne får de tjenestene de har krav på. Kurset gir kommunedirektøren et verktøy til å øke kompetansen på de som forplikter kommunen økonomisk.

Det er ikke alle attestanter og anvisere som er økonomiutdannet, og noen synes det kan være litt overveldende, og unødvendig tungvint å gjøre innkjøp på vegne av sin enhet. Dette kurset gir de ansatte en bedre forståelse for rutinene og større mulighet til å gjøre ting rett på første forsøk. Kurset kan redusere frustrasjon hos både økonomiavdelingen og hos attestant og anviser.

Kurset skal:

 • Gjøre den ansatte i stand til å ta gode innkjøpsavgjørelser på vegne av kommunen
 • Gi kompetanse om rutiner for innkjøp, og hvorfor rutinene er som de er
 • Gi innføring i enkelte bestemmelser i kommuneloven og lov om offentlige anskaffelser
 • Virke holdningsskapende for den enkelte
 • Gi ansatte kunnskap til å stille de riktige spørsmålene
 • Spare kommunen for ressurser, penger og frustrasjon, ved å at kjøp av varer og tjenester skjer i henhold til lov og forskrift

Når kurset er fullført får den ansatte et kursbevis som sier at de har kompetanse til å gjøre innkjøp på vegne av kommunen.

Innholdet i kurset

Vi snakker om holdninger, etikk, kommuneloven, praktisk gjennomføring av innkjøp og postering i korte moduler som kan tas i det tempoet som passer den enkelte. Modulene i kurset gir en god introduksjon og konkret kunnskap om de forskjellige aspektene ved å gjøre innkjøp på vegne av kommunen.

Kurset er inndelt i moduler med tilhørende leksjoner. Det er videoforelesninger (opptak) og du får tilgang til kursdokumentasjonen i PDF-format. Hver modul avsluttes med en quiz.

Modul 1: Innledning

 • Internkontroll
 • Etikk
 • Begreper
 • Hvorfor må vi gjøre som vi gjør?

Modul 2: Budsjett

 • Budsjett

Modul 3: Regnskap

 • Hva er et regnskap?
 • Hvorfor må vi føre regnskapet som vi må gjøre?
 • Årsavslutning

Modul 4: Kjøp av varer og tjenester

 • Hvorfor må vi følge regelverket?
 • Hva er faktura og kreditnota?

Modul 5: Merverdiavgift på 1-2-3

 • Hva er merverdiavgift?
 • Problemstillinger knyttet til MVA

Modul 6: Kontering av faktura

 • Velkommen til modul 6
 • Fullmakter, krav til attestant og anviser
 • Sjekke faktura
 • Kreditnota
 • Kontostreng

Se introduksjon til kurset

Pris

Kr. 1 500,- per bruker.